Integritetspolicy

AMIGA Djurcenter följer nya dataskyddsförordningen, GDPR, och behandlar därför dina personuppgifter enbart under handläggningen av ditt ärende när du kontaktar oss, efter avslutat ärende raderas dem. AMIGA Djurcenter lämnar aldrig ut dina uppgifter till tredje part eller använder dem i marknadsföringssyfte.

AMIGA Djurcenter och HundKanalen hundkurser behandlar enbart dina uppgifter i samband med den/de kurser eller evenemang du anmäler dig/ditt intresse till. Efter avslutad kurs eller evenemang raderas dina uppgifter du angivit till aktuell kurs/evenemang vilket innebär att du för varje ny kurs/evenemang du anmäler dig till behöver ange dina uppgifter igen. Väljer du att inte delta på kursen/i evenemanget raderas dina personuppgifter inom tre dagar efter att du meddelat oss detta.

Observera att om du tidigare givit ditt medgivande till att AMIGA Djurcenter och/eller HundKanalen hundkurser får publicera bilder på dig/ditt djur på hemsida, sociala medier eller dylikt, kan du när som helst meddela oss om du vill dra tillbaka detta medgivande. Skriv till admin@amigadjurcenter.se

 

Medlemskap i kundklubben

Som medlem i vår kundklubb anger du i ansökningsformuläret vissa uppgifter som berör ditt medlemskap, dessa raderas antingen när du begär utträde ur klubben, eller vid nästkommande årsskifte om du inte har gjort några köp som registrerats under det aktuella kalenderåret. Om du själv vill begära utträde mailar du till admin@amigadjurcenter.se