Assistanshundar

Välkommen till vår utbildning av assistanshundar! Assistanshundinstruktör Stina Lundin är verksam inom Svenska Brukshundklubbens uppdrag från Myndigheten för Delaktighet (MFD) sedan 2018 och har 15 års erfarenhet av yrket som hundinstruktör.

UTBILDNING AV ASSISTANSHUND

Det finns två vägar till en assistanshund. Antingen anlitar man en instruktör och utbildar sin befintliga hund, eller så införskaffar man en hund som redan avklarat hälsotester och lämplighetstest. En assistanshund måste vara frisk och vid examination ej fyllt 5 år.

FINANSIERING

Det finns fondmedel att söka för att finansiera sin assistanshund. Läs mer här >>>

VEM KAN HA EN ASSISTANSHUND?

För att ha rätt till en assistanshund krävs en eller flera diagnoser kring personens hälsa och mående samt läkarintyg.

VILKA TYPER AV ASSISTANSHUNDAR FINNS DET?

En assistanshund kan vara: servicehund, psykisk hälsahund, signalhund, alarmerande signalhund och ledarhund. 

Nu finns tillfälle att förvärva underbara Haylee som klarat lämplighetstest och hälsotesterna för assistanshund.

Just nu har vi en lämplighetstestad hund till försäljning inom området psykisk hälsahund.

En s.k. psykisk hälsahund  arbetar för personer med t.ex. depression, oro, ångest och social fobi. Det kan t.ex. vara en person med NPF-diagnos. Hunden fungerar som ett stöd och motivation i vardagen. Den följer med sin förare genom livet och hjälper hen i t.ex. sociala situationer så som vårdbesök, skola, arbete, praktik eller att handla. Hunden tränas att hjälpa sin förare på bästa sätt.

Vid intresseanmälan för Haylee kontakta Stina direkt på stina@amigadjurcenter.se

 

Vill du utbilda din hund till assistanshund? Kontakta vår instruktör så hjälper hen dig med dina frågor och funderingar:

stina@amigadjurcenter.se